Farvel og stor tak

Farvel og stor tak til sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen

Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen har valgt at stoppe som sognepræst i Rønninge Sogn med udgangen af august 2022 efter mere end 8 års virke i sognet.

Der skal ikke være tvivl om, at vi i Rønninge Menighedsråd har sat stor pris på Arendses virke og været meget glad for samarbejdet med hende.

Med Arendse har vi haft en sognepræst, som altid har taget aktivt del i livet i sognet, og varetaget mange forskellige opgaver. Vi vil i menighedsrådet gerne sige hende stor tak for den flotte engagerede indsats og ønsker hende og hendes familie god vind fremover.

Arendses sidste gudstjeneste i Rønninge Kirke vil være søndag den 21. august 2022 kl. 11.30, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at hilse af med Arendse. Vi siger farvel og på gensyn, da vi håber på, at Arendse og hendes familie fortsat vil besøge Rønninge Sogn og hilse på, når de på deres vej kommer til Fyn.

Læs mere

Ny præstetavle

Billede af den ny præstetavle (2022)

Det er med en vis stolthed at vores præst, Arendse Wulff-Jørgensen fremviser den ny præstetavle, som hun har taget initiativ til at få lavet. Et samlet menighedsråd bakkede op om ideen. Den ny præstetavle hænger i våbenhuset lige over Rønninge-stenen.  På den måde afbilledes på fornemste vis kirkens og Rønninges historie!

Man regner med at Rønninge-stenen stammer fra midten af 900-tallet, og præstetavlen fortæller om kirkens præster fra 1748, til i dag. Med mange af disse navnene knytter der sig interessante fortællinger om disse personers virke op gennem tiden.
Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Billede af Ann-Sofie Bækholm Gertz
Formand

December 2021

Så er der nyt fra menighedsrådet. På bagkant af en noget anderledes start for det nye menighedsråd, er det nu dejligt omsider at kunne se fremad, så kirken igen summer af liv og aktivitet.

Menighedsrådsarbejdet i en Coronatid har ikke været let, men udfordringerne er heldigvis taget op på bedste vis, og da Corona restriktionerne blev ophævet, har fokus primært været på at få et normaliseret kirkeliv tilbage, så hurtigt som muligt. I skrivende stund er det dejligt at kunne konstatere, at aktiviteter somkor, babysalmesang og håndarbejdes cafeen igen er i fuld aktivitet.

Overordnet har Menighedsrådet organiseret sig i en række underudvalg indenfor, økonomi, arrangementet /aktiviteter, bygninger og kirkegård, og kommunikation.

 

Bygninger og Kirkegård

I forhold til bygning og kirkegården har der været afholdt provstesyn, hvor både kirke og kirkegården er gennemgået men henblik på identificering og prioritering af kommende større vedligeholds- og anlægsprojekter. På den korte bane arbejdes der bl.a. med udskiftning af varmekilder i kirken.

Læs mere

Gudstjeneste på Kræmmermarkedet

Søndag den 19. september kl. 8:45 er Gudstjenesten flyttet op på markedspladsen i Langeskov.

Efter et år uden kræmmermarked er det nu tilbage. Og det er Gudstjeneste på Kræmmermarkedet også. Det betyder at der ikke er Gudstjeneste i Rønninge Kirke denne dag.

Det er Arendse Wulff-Jørgensen der står for Gudstjenesten og hun bakkes op af Nyborg Gospelkor.

– Jeg kan så tydeligt se det for mig, indledte Arendse sin prædiken, på kræmmermarkedet 2017. Lad os forestille os, at vi i teksten befinder os lige netop her, hvor vi er i dag – på Langeskov kræmmermarked.

På den store grønne plæne, som til daglig bliver besøgt af hundeluftere, kondiløbere og mange andre, som elsker at opholde sig på byens store grønne område, der lige netop denne weekend hvert år bliver forvandlet til at kæmpe kræmmermarked med tivoli, boder, spisesteder og meget andet. Alt sammen noget, som skaber en form for folkefest, som folk strømmer til for at være en del af……
Læs mere

En flot blomster portal

Som det ses på billedet, har vores smukke kirke nu fået en flot blomster portal, i form at et par blomster kummer. Disse blomsterkummer kan ses ved trappeopgangen til kirken.

Det er menighedsrådets ”KKP-udvalg” (kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalg), der har taget dette initiativ. Så nu kan man ved indgangene til såvel kirke som Grubehus føle sig velkommen af smukke blomsterarrangementer i de nye blomsterkummer.

Den praktiske udførsel blev lagt i hænderne på kirkens gravere: Bodil og Henrik. De har arbejdet med opgaven, og er kommet frem til den fine løsning.


Læs mere

Konfirmation i 2022

 

I skrivende stund er afvikling af konfirmationerne i 2021 ikke afsluttet endnu. De sidste konfirmationer i 2021 afholdes den 28. & 29 august samt 5. september.

Inden længe skal vi til at tage hul på konfirmationerne i 2022. Det vil sige at konfirmationsundervisningen for nye konfirmander skal starte i efteråret 2021

Så hvis du har et barn der skal konfirmeres i Rønninge kirke, så skal man tilmelde sit barn til konfirmationsforberedelse senest den 1. september 2021.

Tidspunkterne for konfirmationerne i 2022:

Fredag den 13. maj kl. 09.00 (7.A)
Fredag den 13. maj kl. 11.00 (7.C)
Søndag den 15. maj kl. 10.00 (7.B)

Du kan finde mere om konfirmationer på www.Rønningekirke.dk/konfirmation, hvor der også er en tilmeldings blanket. Bemærk venligst at ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive blanketten.

Jeg ved hvor der findes en have så skøn!

Flaget var til tops i præstegårdshaven 2. pinse dag. Alle var klar til festdag med lystig toner fra ”Svøbsk” og kaffe på kanden. For pinsen er faktisk kirkens fødselsdag. Og som på alle andre fødselsdage inviterer ”fødselsdagsbarnet” til fest, for at fejre fællesskabet.

Meget apropos var frilufts gudstjenestens første salme ”I alt sin glans nu stråler solen” – for det gjorde den virkelig! Den strålede så meget, at Arendse måtte tilstå, at de bange anelser hun havde haft, for at dagen ville byde på regn og storm, fuldstændig kom til skamme. Så da Maren og Jørgen spillede op til ”Jeg ved hvor der findes en have så skøn”, fornemmede man virkelig den smukke præstegårdshavens idyl, og hvor dejligt et land vi lever i.

Læs mere

Danmarks Kirker

Læs om altertavler i Rønninge Kirke på Danmarks KirkerNationalmuseet udgiver et bogværk som hedder Danmarks Kirker. I dette bogværk kan man finde Rønninge Kirkes historie frem til 2016, hvor den sidst blev opdateret.

Opstarten og formålet

Bogværket Danmarks Kirker, blev grundlagt i 1927. Den store Drivkraft bag Danmarks Kirker var Nationalmuseets daværende direktør, Mouritz Mackeprang. Chr. Axel Jensen og Poul Nørlund, som var inspektører ved Museets middelalder afdeling, tilskynde ham til at lave bogværket.  Det blev muligt at igangsætte projektet gennem støtte fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet. Man ansatte Victor Hermansen, der var historiker, som sekretær.

Inspirationen til værket Danmarks Kirker kom blandt andet fra de tyske Bau- und Kunstdenkmäler med beskrivelser af kirker, herregårde og købstadhuse m.m. Det var særligt grundlæggelsen af værket Sveriges Kyrkor, der første gang blev udgivet i 1912, som tilskynder Mackeprang til at arbejde for en dansk udgave. Men han var ikke den eneste for i Norge og Finland gik man også med lignende tanker.

Læs mere

Jule- og nytårshilsen

Jule- og nytårshilsen fra Arendse Wullf-Jørgensen

Jule- og nytårshilsen fra Arendse, sognepræst ved Rønninge kirke

I skrivende stund er der kun et par dage til, at vi skal fejre nytår. Under normale omstændigheder havde jeg sikkert siddet her ved skrivebordet godt i gang med at skrive en nytårsprædiken. Men ligesom julegudstjenesterne blev aflyst, er vores nytårsgudstjeneste det også. Så derfor denne Jule- og nytårshilsen.

Det er på mange måder en mærkelig tid. Rigtig mange af os plejer at samles i kirkerne i denne tid. Vi holder meget af at samles og i fællesskab synge vores smukke julesalmer. Hver især har vi vores yndlings julesalme. Min er Julen har bragt velsignet bud, og selvom jeg hvert år tvinger den igennem rundt om træet herhjemme juleaften, bliver det aldrig blive det samme som at synge den i kirkerummet og sammen med 200 andre mennesker.

Mange af os holder også meget af at høre det velkendte juleevangelium, om dengang, hvor ”Det skete i de dage”. Nemlig om dengang, Jesus blev født og kom til verden for at bringe fred til menneskene.
Læs mere

Julegudstjeneste næsten som vi plejer

Opdateret 24.12.2020
Jule Engel ifb. med julegudstjeneste

Julegudstjeneste den 24. 25. og 26. december er AFLYST

Vi bestræber os på, at fastholde juletraditionerne, så Juleaften kan indledes med en Julegudstjeneste.

Med de nuværende restriktioner er nemlig kun plads til 50 deltagere, når man skal overholde de nuværende krav om areal og afstand. Som ekstra foranstaltning sørger vi for, at kirkelokalet bliver desinficeret imellem hver Gudstjeneste.

Særligt for Julegudstjenerne den 24. december.
  • Gudstjenerne er reduceret således de kun er omkring 30. minutter
  • Det er kun kirkesangeren der synger under Gudstjenesterne. Menighenden synger ikke med.

Læs mere