Advent

Advent kommer af det latinske ‘Adventus Domini’, der betyder ‘Herrens komme’.Den fjerde søndag før juledag begynder Adventstiden.

Men hvad betyder advent. Her er vi bliver vi nødt til at finde svaret i det latinske sprog. Advent kommer af det latinske ‘Adventus Domini’, der betyder ‘Herrens komme’. Advent er altså en slags forventning og/eller forberedelse til julen, hvor det er Gud selv, ‘Herren’, der kommer til verden gennem Jesus fødsel.

 

Hold håbet op

Adventstiden handler om at vente på det, der skal komme: At håbet bliver født med det lille barn julenat. Et håb, vi har endnu mere brug for i denne tid, og som adventssalmen her minder os om, at vi skal hjælpe hinanden med: Hold håbet op. Salmen er med i den nye udgave af Højskolesangbogen og er skrevet af Dy Plambeck og Marianne Søgaard.Læs mere

De Ni Læsninger

Af Brian Lange

Fra en ide i Truro, England til Rønninge Kirke i år

 

I mange kirker landet over er det blevet en tradition at holde »de ni læsninger« i adventstiden. Det gør vi også den 3. søndag i advent i Rønninge Kirke.De ni læsninger er mere eller mindre en musikgudstjeneste. Der ikke er nogen prædiken eller altergang, idet det er musikken, der skal binde Gudstjenesten sammen. Musikken er med til at udvide vores perspektiv og skaber den ro og fordybelse, der hører sig til i adventstiden.

Den særlige Gudstjenesteform blev skabt af Edward Benson og blev holdt første gang i 1880. Benson var biskop i Truro, England, og siden hen ærkebiskop af Canterbury. Hans idé var at skabe en Gudstjeneste, der på en ny, fantasifuld måde formidlede Bibelens fortælling fra skabelsen over syndefaldet, profetierne og til Jesu fødsel.

Læs mere

Grundtvig

Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk teolog, præst, titulærbiskop, forfatter, digter, skolemand, filosof, historiker, debattør og politiker. Grundtvig blev født den 8. september 1783 i Udby ved Vordingborg og døde den 2. september 1872 i København og blev begravet på Claras Kirkegård, godt 89 år gammel.

 

Forfatterskab

Grundtvig havde store ambitioner om at blive forfatter. Tilsyneladende var han uden egentlige evner for den karriere som forfatter, han drømte om. Han skrev meget i sine tidligste år, men intet af det blev trykt. Det forandrede sig, da han blev huslærer på herregården Egeløkke på Langeland. Grundtvig forelskede sig, men det var ikke gensidig. Dog vækkede forelskelsen et passioneret følelsesliv i Grundtvig. Et følelsesliv som aldrig siden forlod ham, skønt han gik igennem en række forandringer i de næste mange år. Det førte dog til hans første offentliggjorte arbejde »Lidet om Sangene i Edda« skrevet i 1806.

Læs mere

Der er meget, jeg vil savne!

Familie Wulff-JørgensenI mere end otte år har jeg været præst her i sognet. Min mand og jeg kendte ikke meget til Fyn, da vi flyttede herover og slet ikke Rønninge og Langeskov. Det var et eventyr for os. Og vi har aldrig fortrudt det. Rønninge Kirke er blevet vores kirke gennem årene. Vi er blevet gift i Rønninge Kirke. Begge vores døtre er blevet døbt i Rønninge kirke. Ja, det har været nogle skelsættende og begivenhedsrige år i vores liv. Og vi har kun godt at sige om de år og alle de mennesker, vi har mødt her. Men nu er tiden her slut.

Den 1. september tiltræder jeg embedet som sognepræst ved Dyssegårdskirken i Hellerup nord for København, og i skrivende stund er vi så småt ved at pakke hjemmet i Rønninge præstegård ned. Det er på mange måder vemodigt. Men samtidig glæder vi os til at komme tættere på vores nærmeste familie, som alle er bosat på Sjælland.

Vi har som familie meget at takke for, og jeg har som præst endnu mere at takke for. Ja, hvor skal jeg egentlig begynde?

Læs mere

Farvel og stor tak

Farvel og stor tak til sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen

Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen har valgt at stoppe som sognepræst i Rønninge Sogn med udgangen af august 2022 efter mere end 8 års virke i sognet.

Der skal ikke være tvivl om, at vi i Rønninge Menighedsråd har sat stor pris på Arendses virke og været meget glad for samarbejdet med hende.

Med Arendse har vi haft en sognepræst, som altid har taget aktivt del i livet i sognet, og varetaget mange forskellige opgaver. Vi vil i menighedsrådet gerne sige hende stor tak for den flotte engagerede indsats og ønsker hende og hendes familie god vind fremover.

Arendses sidste gudstjeneste i Rønninge Kirke vil være søndag den 21. august 2022 kl. 11.30, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at hilse af med Arendse. Vi siger farvel og på gensyn, da vi håber på, at Arendse og hendes familie fortsat vil besøge Rønninge Sogn og hilse på, når de på deres vej kommer til Fyn.

Læs mere

Ny præstetavle

Billede af den ny præstetavle (2022)

Det er med en vis stolthed at vores præst, Arendse Wulff-Jørgensen fremviser den ny præstetavle, som hun har taget initiativ til at få lavet. Et samlet menighedsråd bakkede op om ideen. Den ny præstetavle hænger i våbenhuset lige over Rønninge-stenen.  På den måde afbilledes på fornemste vis kirkens og Rønninges historie!

Man regner med at Rønninge-stenen stammer fra midten af 900-tallet, og præstetavlen fortæller om kirkens præster fra 1748, til i dag. Med mange af disse navnene knytter der sig interessante fortællinger om disse personers virke op gennem tiden.
Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Billede af Ann-Sofie Bækholm Gertz
Formand

December 2021

Så er der nyt fra menighedsrådet. På bagkant af en noget anderledes start for det nye menighedsråd, er det nu dejligt omsider at kunne se fremad, så kirken igen summer af liv og aktivitet.

Menighedsrådsarbejdet i en Coronatid har ikke været let, men udfordringerne er heldigvis taget op på bedste vis, og da Corona restriktionerne blev ophævet, har fokus primært været på at få et normaliseret kirkeliv tilbage, så hurtigt som muligt. I skrivende stund er det dejligt at kunne konstatere, at aktiviteter somkor, babysalmesang og håndarbejdes cafeen igen er i fuld aktivitet.

Overordnet har Menighedsrådet organiseret sig i en række underudvalg indenfor, økonomi, arrangementet /aktiviteter, bygninger og kirkegård, og kommunikation.

 

Bygninger og Kirkegård

I forhold til bygning og kirkegården har der været afholdt provstesyn, hvor både kirke og kirkegården er gennemgået men henblik på identificering og prioritering af kommende større vedligeholds- og anlægsprojekter. På den korte bane arbejdes der bl.a. med udskiftning af varmekilder i kirken.

Læs mere

Gudstjeneste på Kræmmermarkedet

Søndag den 19. september kl. 8:45 er Gudstjenesten flyttet op på markedspladsen i Langeskov.

Efter et år uden kræmmermarked er det nu tilbage. Og det er Gudstjeneste på Kræmmermarkedet også. Det betyder at der ikke er Gudstjeneste i Rønninge Kirke denne dag.

Det er Arendse Wulff-Jørgensen der står for Gudstjenesten og hun bakkes op af Nyborg Gospelkor.

– Jeg kan så tydeligt se det for mig, indledte Arendse sin prædiken, på kræmmermarkedet 2017. Lad os forestille os, at vi i teksten befinder os lige netop her, hvor vi er i dag – på Langeskov kræmmermarked.

På den store grønne plæne, som til daglig bliver besøgt af hundeluftere, kondiløbere og mange andre, som elsker at opholde sig på byens store grønne område, der lige netop denne weekend hvert år bliver forvandlet til at kæmpe kræmmermarked med tivoli, boder, spisesteder og meget andet. Alt sammen noget, som skaber en form for folkefest, som folk strømmer til for at være en del af……
Læs mere

En flot blomster portal

Som det ses på billedet, har vores smukke kirke nu fået en flot blomster portal, i form at et par blomster kummer. Disse blomsterkummer kan ses ved trappeopgangen til kirken.

Det er menighedsrådets ”KKP-udvalg” (kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalg), der har taget dette initiativ. Så nu kan man ved indgangene til såvel kirke som Grubehus føle sig velkommen af smukke blomsterarrangementer i de nye blomsterkummer.

Den praktiske udførsel blev lagt i hænderne på kirkens gravere: Bodil og Henrik. De har arbejdet med opgaven, og er kommet frem til den fine løsning.


Læs mere

Konfirmation i 2022

 

I skrivende stund er afvikling af konfirmationerne i 2021 ikke afsluttet endnu. De sidste konfirmationer i 2021 afholdes den 28. & 29 august samt 5. september.

Inden længe skal vi til at tage hul på konfirmationerne i 2022. Det vil sige at konfirmationsundervisningen for nye konfirmander skal starte i efteråret 2021

Så hvis du har et barn der skal konfirmeres i Rønninge kirke, så skal man tilmelde sit barn til konfirmationsforberedelse senest den 1. september 2021.

Tidspunkterne for konfirmationerne i 2022:

Fredag den 13. maj kl. 09.00 (7.A)
Fredag den 13. maj kl. 11.00 (7.C)
Søndag den 15. maj kl. 10.00 (7.B)

Du kan finde mere om konfirmationer på www.Rønningekirke.dk/konfirmation, hvor der også er en tilmeldings blanket. Bemærk venligst at ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive blanketten.