Danmarks Kirker

Læs om altertavler i Rønninge Kirke på Danmarks KirkerNationalmuseet udgiver et bogværk som hedder Danmarks Kirker. I dette bogværk kan man finde Rønninge Kirkes historie frem til 2016, hvor den sidst blev opdateret.

Opstarten og formålet

Bogværket Danmarks Kirker, blev grundlagt i 1927. Den store Drivkraft bag Danmarks Kirker var Nationalmuseets daværende direktør, Mouritz Mackeprang. Chr. Axel Jensen og Poul Nørlund, som var inspektører ved Museets middelalder afdeling, tilskynde ham til at lave bogværket.  Det blev muligt at igangsætte projektet gennem støtte fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet. Man ansatte Victor Hermansen, der var historiker, som sekretær.

Inspirationen til værket Danmarks Kirker kom blandt andet fra de tyske Bau- und Kunstdenkmäler med beskrivelser af kirker, herregårde og købstadhuse m.m. Det var særligt grundlæggelsen af værket Sveriges Kyrkor, der første gang blev udgivet i 1912, som tilskynder Mackeprang til at arbejde for en dansk udgave. Men han var ikke den eneste for i Norge og Finland gik man også med lignende tanker.

Læs mere

Kirken efter ny vejledning

Den 5. januar kom der nye retningslinier og en vejledning i kampen om Covid-19.

Biskopper har udsendt vejledning med skærpede retningslinjer for folkekirken.

Det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte Gudstjenester og kirkelige handlinger, men altså under skærpede krav.

Biskoppernes anbefalingen siger at man skal undgå fællessang ved Gudstjenester, der fra fredag den 8/1 ikke bør vare mere end 30 minutter. I stedet kan koret eller kirkesangeren synge for menigheden, eller kirkemusikerne kan spille instrumental musik. Det samme gælder kirkelige handlinger som begravelser og bisættelser.

– Folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen, skriver folkekirkens biskopper i vejledningen til kirkerne.

 

I Rønninge kirke betydet det at:

Læs mere

Jule- og nytårshilsen

Jule- og nytårshilsen fra Arendse Wullf-Jørgensen

Jule- og nytårshilsen fra Arendse, sognepræst ved Rønninge kirke

I skrivende stund er der kun et par dage til, at vi skal fejre nytår. Under normale omstændigheder havde jeg sikkert siddet her ved skrivebordet godt i gang med at skrive en nytårsprædiken. Men ligesom julegudstjenesterne blev aflyst, er vores nytårsgudstjeneste det også. Så derfor denne Jule- og nytårshilsen.

Det er på mange måder en mærkelig tid. Rigtig mange af os plejer at samles i kirkerne i denne tid. Vi holder meget af at samles og i fællesskab synge vores smukke julesalmer. Hver især har vi vores yndlings julesalme. Min er Julen har bragt velsignet bud, og selvom jeg hvert år tvinger den igennem rundt om træet herhjemme juleaften, bliver det aldrig blive det samme som at synge den i kirkerummet og sammen med 200 andre mennesker.

Mange af os holder også meget af at høre det velkendte juleevangelium, om dengang, hvor ”Det skete i de dage”. Nemlig om dengang, Jesus blev født og kom til verden for at bringe fred til menneskene.
Læs mere

Julegudstjeneste næsten som vi plejer

Opdateret 24.12.2020
Jule Engel ifb. med julegudstjeneste

Julegudstjeneste den 24. 25. og 26. december er AFLYST

Vi bestræber os på, at fastholde juletraditionerne, så Juleaften kan indledes med en Julegudstjeneste.

Med de nuværende restriktioner er nemlig kun plads til 50 deltagere, når man skal overholde de nuværende krav om areal og afstand. Som ekstra foranstaltning sørger vi for, at kirkelokalet bliver desinficeret imellem hver Gudstjeneste.

Særligt for Julegudstjenerne den 24. december.
  • Gudstjenerne er reduceret således de kun er omkring 30. minutter
  • Det er kun kirkesangeren der synger under Gudstjenesterne. Menighenden synger ikke med.

Læs mere

Retningslinjer for brugen af kirken

Her er de nye retningslinjer, man som deltager skal være opmærksom på. Hvor mange må vi være mv.?
Oprindelig opslag 15. Maj 2020 – Opdateret 7. Januar 2021

Retningslinjer for brug af kirken. Brug mundbind mm.Mundbind

Mundbindskravet er forlænget frem til og med 28. februar 2021, hvor der er stillet krav om at bruge mundbind eller visir i kultur- og kirkeinstitutioner. Det betyder at man skal bruge mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirkebygningen og når man bevæger sig rundt i kirkebygningen.

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.
Læs mere