Kristi himmelfart

Kristi himmelfart falder 40 dage efter påske og ti dage før pinse, og markers som en helligdag i Danmark. Dagen falder altid på en torsdag, – tidligst den 30. april og senest den 3. juni.

Dagen markers som den dag, hvor Jesus forlader sin jordiske krop, og bliver ført til himmels, for dér at sidde ved Guds højre hånd.

Kristi himmelfart er en højtid fyldt med lethed og glæde. I Danmark og flere andre vestlige lande er Kristi himmelfart en helligdag – og måske en anledning til en lille ferie.

Begivenheden omtales bla. i ”Det Nye Testamente” – 1. kapitel af Apostelenes Gerninger. Her berettes det , at den dag hvor Jesus steg til himmels, fortalte han disciplene, at de skulle blive i Jerusalem. Her skulle devente på Helligånden, som ville døbe dem og give dem kraft – den begivenhed som pinse-fejringen er udtryk for.

Læs mere

Kirkeåret / Årshjulet

Et Kirkeår er kredsen af søn- og helligdage samt evt. helgendage med forordnet gudstjeneste igennem et år. Den sidste søndag i et kirkeår er således søndagen før 1. søndag i advent. Hvilket betyder, et nyt kirkeår træder i kraft 1. søndag i advent.

Til dem der undre sig over at kirkebladet ikke følger et kalenderår. Ja, så findes svaret her. Kirkebladet følger kirkeåret.

Sidste søndag i kirkeåret, navn på helligdag, blev indført med Den danske alterbog af 1992 (se alterbog), der erstatter den 22.-27. og sidste søndag efter trinitatis (se trinitatis-tid), og dermed er søndagen før første søndag i advent (se advent), som er den første søndag i det ny kirkeår.

Derved følger kirkeåret det samme mønster hele året. For at skabe et bedre overblik er der således lavet et årshjul for de Danske Kirker. Et årshjul hvor kan man se rækkefølgende på søn- og helligdage samt evt. helgendage med forordnet gudstjeneste igennem et år.Læs mere

Advent

Advent kommer af det latinske ‘Adventus Domini’, der betyder ‘Herrens komme’.Den fjerde søndag før juledag begynder Adventstiden.

Men hvad betyder advent. Her er vi bliver vi nødt til at finde svaret i det latinske sprog. Advent kommer af det latinske ‘Adventus Domini’, der betyder ‘Herrens komme’. Advent er altså en slags forventning og/eller forberedelse til julen, hvor det er Gud selv, ‘Herren’, der kommer til verden gennem Jesus fødsel.

 

Hold håbet op

Adventstiden handler om at vente på det, der skal komme: At håbet bliver født med det lille barn julenat. Et håb, vi har endnu mere brug for i denne tid, og som adventssalmen her minder os om, at vi skal hjælpe hinanden med: Hold håbet op. Salmen er med i den nye udgave af Højskolesangbogen og er skrevet af Dy Plambeck og Marianne Søgaard.Læs mere

Pinsen

Efter jul og påske er Pinsen kirkens tredje store højtid. Pinsen falder 50 dage efter påske.

Pinsen er festen for Helligåndens komme. Her fejrer vi, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker.

Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, så er Gud det nu gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden.

Læs mere

Påskens dage

Vi vil i dette lille indlæg give et billede af påskens dage. Hvad der sker det forskellige dage. Og Folkekirken har lavet nogle videoer der forklarer de enkelte dage omkring påsken.

Palmesøndag

En af påskens første dage er Palmesøndag skyder påskeugen i gang, Det var denne dag hvor Jesus, på et æsel, red ind i Jerusalem. Jøderne hyldede ham som en konge, mens de viftede med palmeblade. Det er også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden fra Betania.

Læs mere