Dåb

Aftal dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

 

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

 

Lørdagsdåb

Rønninge Kirke tilbyder forældre at få deres barn døbt om lørdagen. Vi tilbyder lørdagsdåb én lørdag hver anden måned kl. 11.00.

Lørdagsdåb i 2023:

Orienter dig om dåbsdatoerne på vores kirke kalender. Klik her!

 

Tilmelding sker, ligesom ved en søndagsdåb, på kirkekontoret eller ved sognepræsten.