Danmarks Kirker

Læs om altertavler i Rønninge Kirke på Danmarks KirkerNationalmuseet udgiver et bogværk som hedder Danmarks Kirker. I dette bogværk kan man finde Rønninge Kirkes historie frem til 2016, hvor den sidst blev opdateret.

Opstarten og formålet

Bogværket Danmarks Kirker, blev grundlagt i 1927. Den store Drivkraft bag Danmarks Kirker var Nationalmuseets daværende direktør, Mouritz Mackeprang. Chr. Axel Jensen og Poul Nørlund, som var inspektører ved Museets middelalder afdeling, tilskynde ham til at lave bogværket.  Det blev muligt at igangsætte projektet gennem støtte fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet. Man ansatte Victor Hermansen, der var historiker, som sekretær.

Inspirationen til værket Danmarks Kirker kom blandt andet fra de tyske Bau- und Kunstdenkmäler med beskrivelser af kirker, herregårde og købstadhuse m.m. Det var særligt grundlæggelsen af værket Sveriges Kyrkor, der første gang blev udgivet i 1912, som tilskynder Mackeprang til at arbejde for en dansk udgave. Men han var ikke den eneste for i Norge og Finland gik man også med lignende tanker.

Siden sin fødsel har Danmarks Kirker haft både et videnskabeligt og et formidlingsmæssigt formål. Som videnskabeligt opslagsværk leverer de enkelte hefter konkret viden om en kirke, og samtidig fungerer bogværket i sin helhed som en encyklopædi til gavn for de forskellige videnskaber, hvis forskningsfelter på den ene eller anden måde berører kirkerne og deres historie.

Den enkelte kirkebeskrivelse er i næsten alle tilfælde samlet i ét hefte, der derved fungerer som en lille bog. Heri kan enhver med interesse for kirkekultur, kunst eller historie finde oplysninger om netop den kirke, der interesserer dem.

Kirkebeskrivelserne udgives i hefter, der typisk rummer beskrivelser af 3-4 landsbykirker eller af kirkerne i en købstad. Med tiden samles hefterne i bind på 6-700 sider.

Kirkebeskrivelsernes opbygning

Alle kirkebeskrivelserne følger et nøje fastlagt skema, hvis hovedafsnit er:

Historisk indledning
Kirkens omgivelser
Bygning
Glas- og kalkmalerier
Inventar
Gravminder
Kilder og henvisninger
Resume på engelsk eller tysk

Denne systematik sikrer, at Danmarks Kirker kan fungere som et opslagsværk, hvor læseren hurtigt kan finde netop dét, der søges, både i det enkelte hefte og på tværs af kirkebeskrivelserne.

 

Tilskudsgivere

Danmarks Kirker udgives af Nationalmuseet med støtte fra

Kulturministeriet
Kirkeministeriet
Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondet
Augustinus Fonden

 

LÆS HISTORIEN OM RØNNINGE KIRKE HER

 

Del budskabet ;-)