De Ni Læsninger

Fra en ide i Truro, England til Rønninge Kirke i år

 

I mange kirker landet over er det blevet en tradition at holde »de ni læsninger« i adventstiden. Det gør vi også den 3. søndag i advent i Rønninge Kirke.De ni læsninger er mere eller mindre en musikgudstjeneste. Der ikke er nogen prædiken eller altergang, idet det er musikken, der skal binde Gudstjenesten sammen. Musikken er med til at udvide vores perspektiv og skaber den ro og fordybelse, der hører sig til i adventstiden.

Den særlige Gudstjenesteform blev skabt af Edward Benson og blev holdt første gang i 1880. Benson var biskop i Truro, England, og siden hen ærkebiskop af Canterbury. Hans idé var at skabe en Gudstjeneste, der på en ny, fantasifuld måde formidlede Bibelens fortælling fra skabelsen over syndefaldet, profetierne og til Jesu fødsel.

Traditionen med de 9 læsninger stammer således fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge for at markere afslutningen på 1. verdenskrig. »A Festival of Nine Lessons and Carols«, som de bliver kald, blev radiotransmitteret for første gang i 1928. Den dag i dag transmitteres den juleaftensdag til millioner af mennesker i alle dele af verden. Den er så udbredt, fordi den rummer folkelighed og dybde i en tid, hvor julen er blevet kommerciel.

I Danmark er det siden slutningen af 1900-tallet blevet tradition at holde de 9 læsninger i adventstiden. Denne tradition åbner op for et større perspektiv. Så det handler ikke kun om vores egen julefejring, men i lige så høj grad om julefejring og menneskebehov andre steder i verden.

Læsningerne er således en forberedelsesgudstjeneste til julen og navnet dækker over, at der i løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster, fra Biblen om Jesu fødsel – fra skabelsen til juleevangeliet, som peger frem og åbner døren til julen.

Mellem tekstlæsningerne er der salmesanghvor Rynkeby, Revninge og Rønninge kirkes kor medvirker ved både læsninger og korsang.

 

Bibeltekster

Ifølge Bibelselskabet bruges nedenstående bibeltekster ofte til de ni læsninger:

1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14

Hvilke bibeltekster der er i Rønninge Kirkes udgave af De Ni Læsninger, det må du vente og se til den 3. søndag i advent. Men mon ikke en eller flere af ovennævnte tekster er med?

 

Del budskabet ;-)