Farvel og stor tak

Farvel og stor tak til sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen

Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen har valgt at stoppe som sognepræst i Rønninge Sogn med udgangen af august 2022 efter mere end 8 års virke i sognet.

Der skal ikke være tvivl om, at vi i Rønninge Menighedsråd har sat stor pris på Arendses virke og været meget glad for samarbejdet med hende.

Med Arendse har vi haft en sognepræst, som altid har taget aktivt del i livet i sognet, og varetaget mange forskellige opgaver. Vi vil i menighedsrådet gerne sige hende stor tak for den flotte engagerede indsats og ønsker hende og hendes familie god vind fremover.

Arendses sidste gudstjeneste i Rønninge Kirke vil være søndag den 21. august 2022 kl. 11.30, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at hilse af med Arendse. Vi siger farvel og på gensyn, da vi håber på, at Arendse og hendes familie fortsat vil besøge Rønninge Sogn og hilse på, når de på deres vej kommer til Fyn.

Ansættelse af ny sognepræst

Biskoppen ved Fyens Stift har udarbejdet tidsplan for ansættelse af ny sognepræst i Rønninge sogn. Vi håber på, at en ny sognepræst vil kunne tiltræde stillingen pr. 1. december 2022. I efteråret 2022 vil gudstjenesterne i Rønninge Kirke blive varetaget af kendte lokale præster.

Menighedsrådet ved Rønninge Kirke

Del budskabet ;-)