Fødsel

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske:

FØDSELSANMELDELSE

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelsen senest 14 dage efter fødslen, dette gør I ved først at kontakte sognet, eller i Sønderjylland kommunen, og få et personnummer til barnet. Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, kan faren til barnet inden for 28 dage efter fødslen udfylde en “omsorgs- og ansvarserklæring” på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 28 dage, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

NAVNGIVNING

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.