Julegudstjenester 2023

Det har været oppe at vende flere gange i menighedsrådet. Nu prøver vi det af. I 2023 er der kun 2 julegudstjenester som ligger på nedenstående tidspunkter.

Julegudstjenester i Julen 2023

24. december kl. 14:00 🌟
24. december kl. 16:00 🌟
25. december kl. 11:00 🌟
26. december kl. 09:30 🌟

Juleevangliet

Lukas Evangeliet Kapitel 2. vers 1-14

1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. 2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. 3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

4 Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, 5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. 6 Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; 7 og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

8 I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. 10 Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: 11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14 Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

 

 

Del budskabet ;-)