Kirken efter ny vejledning

Den 5. januar kom der nye retningslinier og en vejledning i kampen om Covid-19.

Biskopper har udsendt vejledning med skærpede retningslinjer for folkekirken.

Det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte Gudstjenester og kirkelige handlinger, men altså under skærpede krav.

Biskoppernes anbefalingen siger at man skal undgå fællessang ved Gudstjenester, der fra fredag den 8/1 ikke bør vare mere end 30 minutter. I stedet kan koret eller kirkesangeren synge for menigheden, eller kirkemusikerne kan spille instrumental musik. Det samme gælder kirkelige handlinger som begravelser og bisættelser.

– Folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen, skriver folkekirkens biskopper i vejledningen til kirkerne.

 

I Rønninge kirke betydet det at:

  • Alle aktiviteter og arrangementer er på nuværende tidspunkt aflyst til og med starten af februar
  • Personlig henvendelse, på kirkekontoret, kan kun ske efter forudgående aftale på Tlf. 65383218 – tirsdage og torsdage mellem 10.00 og 12.00.
  • Gudstjenester og kirkelige handlinger vil maksimum være 30 minuter
  • Der er ingen fællessang ved Gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Man skal igen holde 2 meters afstand til hinanden
  • Der må maks. være 35 i kirken
  • Der må maks. være forsamlet 5 personer i Grubehuset
  • Konfirmandundervisningen vil foregå i eget hjem

Læs i øvriget vore ★ Corona Retningsliner ★ her på siden.

 

  Fakta

Biskoppernes vejledning til kirkerne

Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar.
Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.
Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.
Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.
Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.
Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige – handlinger er til stede.Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
 Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.
Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

[Luk]
Del budskabet ;-)