Menighedsråd

Formand

Brian Lange
Grønvangen 147
5550 Langeskov

📧 formand@ronningekirke.dk
📞   25 32 79 30
Næstformand

Anne-Marie Jensen
Gammel Skolevej 7
5550 Langeskov

📧 nf@ronningekirke.dk
📞 40 38 21 77
Kommunikation, Presse, IT & Medier

Brian Lange
Grønvangen 147
5550 Langeskov

📧 kommunikation@ronningekirke.dk
📞   25 32 79 30
Kasserer

Kaj Flemming Nielsen
Søbrinken 11
5550 Langeskov

📧 kasserer@ronningekirke.dk
📞 20 99 11 58
Kirkeværge

Anne-Marie Jensen
Gammel Skolevej 7
5550 Langeskov

📧 kirkevaerge@ronningekirke.dk
📞 40 38 21 77
Kontaktperson

Kaj Flemming Nielsen
Søbrinken 11
5550 Langeskov
Menigt Medlem


Menigt Medlem


Sognepræst (kirkebogsfører)

Signe Riis Paludan
Kirkestræde 1
5550 Langeskov

📧 srp@km.dk
📞   65 38 11 56

Mandag Fridag