Menighedsråd

Formand

Ann-Sofie Bækholm Gertz
Kærsangervænget 14
5550 Langeskov

Email: formand@ronningekirke.dk
Tlf.: 51 28 64 36
Næstformand

Henning Søjbjerg Nielsen
Dalkær 6
5550 Langeskov

Email: naestformand@ronningekirke.dk
Tlf.: 27 51 17 48
Kommunikation, Presse, IT & Medier

Brian Lange
Grønvangen 147
5550 Langeskov

Email: kommunikation@ronningekirke.dk
Tlf.: 25 32 79 30
Kasserer

Lena Bækholm
Bakkevej 20
5550 Langeskov

Email: -
Tlf.: 27 63 66 09
Kirkeværge

Claes Kroer Simonsen
Bispehaven 21
5550 Langeskov

Email: kroerclaes@gmail.com
Tlf.: 24 64 40 59
Kontaktperson

Kaj Flemming Nielsen
Søbrinken 11
5550 Langeskov
Menigt Medlem

Anne Jensen
Gammel Skolevej 7
5550 Langeskov
Menigt Medlem

Anette Ramdal Christensen
Nyborgvej 4d st tv
5550 Langeskov
Sognepræst (stedfortræder)

Maj Havemann
Rynkeby Bygade 45
5350 Rynkeby

Email: mahav@km.dk
Tlf.: 65391098

Deltager i menighedsrådet indtil ny kirkebogsførende præst tiltræder i Rønninge Sogn
Sognepræst (kirkebogsfører)

VAKANT
Kirkestræde 1
5550 Langeskov

Email:
Tlf.: