Menighedsrådsmøder

DATOER FOR MENIGHEDSRÅDSMØDER I RØNNINGE KIRKE
Rådsmøderne er offentlige og alle er derfor velkomne til at deltage. De varer ca. en time, hvorefter der er et lukket møde for eventuel behandling af personsager.

Møderne afholdes i Grubehuset kl. 18.00.

Planlagte møder i 2021:

Onsdag den 28. Marts
Onsdag den 2. Juni
Onsdag den 25. August
Onsdag den 22. September
Onsdag den 27. Oktober
Onsdag den 24. November

 


Det siddende menighedsråd
I bagerste række fra venstre ses Jens Peder Jensen, Anne Jensen, Lena Bækholm og Brian Lange.
I forreste række er der Kaj Nielsen, Henning Søjbjerg, Claes Kroer Simonsen og Ann-Sofie Gertz.