Menighedsrådsmøder

DATOER FOR MENIGHEDSRÅDSMØDER I RØNNINGE KIRKE
Rådsmøderne er offentlige og alle er derfor velkomne til at deltage. De varer ca. en time, hvorefter der er et lukket møde for eventuel behandling af personsager.

Møderne afholdes i Grubehuset kl. 18.00.

Planlagte møder i 2023:

Onsdag den 21. September
Onsdag den 12. Oktober (Flyttet til 13. oktober og er Lukket Møde)
Onsdag den 16. November