Menighedsrådsmøder

MENIGHEDSRÅDSMØDER I RØNNINGE KIRKE
Rådsmøderne er offentlige og alle er derfor velkomne til at deltage. De varer ca. en time, hvorefter der er et lukket møde for eventuel behandling af personsager.

Møderne afholdes i Grubehuset kl. 18.00.

Planlagte møder:

Orienter dig om møderne på vores kirke kalender. Klik her!