Nyt fra menighedsrådet

Billede af Ann-Sofie Bækholm Gertz
Formand

December 2021

Så er der nyt fra menighedsrådet. På bagkant af en noget anderledes start for det nye menighedsråd, er det nu dejligt omsider at kunne se fremad, så kirken igen summer af liv og aktivitet.

Menighedsrådsarbejdet i en Coronatid har ikke været let, men udfordringerne er heldigvis taget op på bedste vis, og da Corona restriktionerne blev ophævet, har fokus primært været på at få et normaliseret kirkeliv tilbage, så hurtigt som muligt. I skrivende stund er det dejligt at kunne konstatere, at aktiviteter somkor, babysalmesang og håndarbejdes cafeen igen er i fuld aktivitet.

Overordnet har Menighedsrådet organiseret sig i en række underudvalg indenfor, økonomi, arrangementet /aktiviteter, bygninger og kirkegård, og kommunikation.

 

Bygninger og Kirkegård

I forhold til bygning og kirkegården har der været afholdt provstesyn, hvor både kirke og kirkegården er gennemgået men henblik på identificering og prioritering af kommende større vedligeholds- og anlægsprojekter. På den korte bane arbejdes der bl.a. med udskiftning af varmekilder i kirken.

Arrangementer og aktiviteter

På arrangement og aktivitetsområdet er fokuspå, at tilbyde koncerter, foredrag m.v. Ligeledes er det Menighedsrådets ønske, at alle de traditionelle aktiviteter skal i kalenderen igen. Dette betyder bl.a. at december måned vil byde på fællessang, juletræstænding, korkoncert, Lucia, Disney koncert og Nytårsgudstjeneste. I januar og februar kigger vi ind i en kalender med nytårskoncert, fastelavn og foredrag.

Hold gerne øje med både tavlen i Langeskov Centret, kirkens hjemmeside og de sociale medier, hvor vi løbende vil annoncere de forskellige aktiviteter.

 

Kirkens Kommunikation

På kommunikationsområder arbejdes der med en kommunikationsplan. En plan der skal hjælpe menighedsrådet med hvad man skal informere og hvornår det skal ske. Alle aktiviteter er fra september at finde i vores kirkekalender på hjemmesiden og Folkekirken kirkekalender app.

Kirkebladet havde i sidste udgave en prøve på en aktivitets kalender. Det er blevet vedtaget at beholde den i fremtiden, idet den er blevet godt modtaget. Ligeledes prøver vi at holde den samme rækkefølge i bladet. Det skulle gøre det mere overskueligt, når man har modtaget et par blade.

 

Menighedsrådets møder

Menighedsrådet afholder møder ca. 1 gang om måneden. Har du spørgsmål, forslag eller opmærksområder, som du gerne vil have menighedsrådet tager op, er du altid velkommen til at kontakte os – se vores kontaktoplysninger her på siden.