ORDENSREGLER FOR
RØNNINGE KIRKEGÅRD

Kirkegården er et indviet sted. Enhver bedes derfor ved sit eksempel medvirke til at ro og orden opretholdes.

Det er ikke tilladt:
  • at plukke blomster eller afbrække grene.
  • at færdes på beplantede arealer eller gå ind på gravsteder, der tilhører andre.
  • at medbringe hunde medmindre de føres i snor.
  • at fjerne blomster og kranse fra kirkegården.
  • at lægge blomsteraffald, papir eller lignende andre steder end i affaldsspandene.
Vedrørende gravsteder i krikegårdens plæner:
  • buketter skal anbringes i de dertil indrettede vaser.
  • visne buketter fjernes af personalet.
  • potteplanter må ikke anbringes på disse gravsteder, hvor kun naturmaterialer godkendes i perioden 1.april – 30. november.

Menighedsrådet