Præster gennem tiden

Rønninge kirke har haft mange præster gennem tiden siden 1200-tallet. Vi kender på nuværende tidspunkt desværre kun til præsterne der har tjent siden 1520. Du vil kunne finde de enkelte præster, og deres embedsperiode, i listen herunder. Længere nede på siden ses den nye præstetavle samt lidt historie om de præster gennem tiden der står på den fra 1748.

 

   1. Mikkel Andersen (1520 – 1531)
   2. Jes Sinkesen (1531 – 1557)
   3. Thomas Ibsen (1557 – 1590)
   4. Lykke Jensen (1590 – 1606)
   5. Søren Iversen Vinum (1606 – 1552)
   6. Otto Rasmussen (1652 – 1685)
   7. Mads Bertelsen Thrane (1685 – 1702)
   8. Ejler Christensen Kullerup (1702 – 1748)
   9. Niels Chr. Bendz (1748 – 1778)
   10. Johan Christoffer Bendz (1778 – 1824)
   11. Niels Olavius Mynster (1824 – 1838)
   12. Jørgen Lindegaard Romann (1838 – 1860)
   13. Carl Vilhelm Hundrup (1860 – 1883)
   14. Frederik Bendikt Møller (1883 – 1912)
   15. Oscar Geismar (1913 – 1921)
   16. Anders Jensen (1921 – 1957)
   17. Peter Martin Thomsen (1957 – 1965)
   18. Jens Børge Olsen (1966 – 1987)
   19. Kai Glud (1987 – 1991)
   20. Lars Ole Jonssen (1992 – 2014)
    Irene Kristina Lindegaard (2008 – 2014) Hjælpepræst
   21. Arendse Wulff-Jørgensen (2014 – 2022)

Den nye præstetavle i 2022.

Tonny Aagaard Olesen har kigget lidt i historien omkring præsterne i Rønninge Kirke. Under billedet af præstetavlen kan man læse om de præster der står på den nye tavle.

 

 

Niels Christian Bendz: (1748 – 1778)
Han hjalp provst Kullerup i dennes sidste år. Han overtog kaldet 1748, hvor Kullerup døde. Året efter giftede han sig. Han fik 10 børn, som voksede op og spredte Bendz-slægten ud over landet. Han forbedrede den gamle præstegård og haverne omkring den. Vi ved ikke meget mere om ham, end hans yngste søn, som også blev hans efterfølger, har skrevet om ham

Johan Christopher Bendz: (1778 – 1824)
Han er opvokset på Rønninge præstegård, hvor hans far var præst i 30 år. Da han selv blev i embedet i 46 år, rakte hans viden og hukommelse om stedet langt tilbage. Han havde historiske interesser, men var også en stor lokalhistoriker. Han udgav i 1820 en kendt bog med en beskrivelse af Rønninge og Rolfsteds sogne, også kaldet ”Bendz’ bog”.

Niels Claus (Olaus el. Olavius) Münster (Mynster): (1824 – 1838)
Der vides ikke meget om denne præst. Hans liv og levned er endnu ikke undersøgt. Hans efterfølger han skrevet pænt om ham. Han virkede blot 12 år i Rønninge, hvorefter han søgte kald på Sjælland.

Jørgen Lindegaard Rohmann: (1838 – 1860)
Denne højtuddannede præst, der først havde virket i Jylland, kom til Rønninge, hvor han virkede i 22 år, sidst som provst tillige. Han har et stort forfatterskab bag, hvilket ikke mindst tæller en række historiske værker. Kirkehistorikeren Johannes Pedersen har udgivet dele af hans efterladte papirer. Det skulle være hans datter, der sammen med en norsk og en svensk officer plantede ”Skandinavien” i 1848.

Carl Vilhelm Hundrup: (1860 – 1883)
Han var kendt i gadebilledet med sin stok og høje, sorte hat. Der vides ikke så meget om ham. Hans liv og virke er ikke undersøgt. Han blev i Rønninge i 22 år, hvorefter han flyttede til København.

Frederik Benedikt Møller: (1883 – 1912)
Han sluttede sin embedsløb i Rønninge, hvor han virkede i 29 år. Han var en stor fornyelse, især med hans store interesse for sang og musik. Han organiserede korsang på hele Fyn, og hans kone hjalp til på klaver og orgel. Han udgav flere sanghæfter. Han førte også en fremragende dagbog over sit liv, men af en eller anden grund udkom kun beskrivelsen af tiden frem til virket i Rønninge. At få Rønninge-dagbogen lokaliseret og udgivet ville være herligt.

Oscar Geismar: (1913 – 1921)
Han virket kun otte år som præst i Rønninge, hvorefter han kom til Kerteminde. Han var en kendt litterat med en stor produktion af bøger. Kendt er også hans forhold til Kaj Munk, som besøgte ham i Rønninge. Dette besøg har de begge skrevet om i deres erindringer.

Anders Jensen: (1921 – 1957)
Man besluttede, at den gamle præstegård blev for dyr at istandsætte. Så byggede man en ny omkring 1920. Og ind i den flyttede en ung præst, som kom til at virke her de næste 36 år. Mange nulevende husker endnu pastor Jensen, også fra besættelsestiden, hvor også hans datter, som senere blev Jette Hecht-Johansen, har beskrevet forholdene i sine erindringer.

Peter Martin Thomsen: (1957 – 1965)
Han nåede kun at virke i Rønninge i otte år. Han blev måske lidt kontroversiel ved sin afslappede facon, når han gik omkring i sine shorts. Han elskede at synge og sang med på sommerforestillinger på Nyborg Slot. Han blev i avisen kaldet ”Den syngende præst”. Han opgav præsterollen og blev gymnasielærer i Nyborg og døde få år senere under tragiske omstændigheder.

Jens Børge Olsen: (1966 – 1987)
Han kom som præst fra Langeland og virkede i 21 år i Rønninge frem til sin pension. Han var især kendt for sit ungdomsarbejde, hvor han digtede salmer til børn og unge. Han blev også engang omtalt som ”Rimsmeden fra Rønninge”.

Kai Glud:(1987 – 1991)
Han kom til Rønninge som erfaren præst og virkede her indtil 1991, hvor han lod en gammel drøm gå i opfyldelse, nemlig at blive dansk præst i Vancouver, Canada. Han nåede med sin kærlige omsorg at virke på mange. Han var stærkt involveret i KFUM-spejdernes virke.

Lars Ole Jonssen: (1992 – 2014)
Han er præstesøn fra Langeland og kom som ung mand til Rønninge i 1992, da sognet blev skilt ud fra Rolfsted. Her har han virket i 21 år, hvor han valgte at blive provst i Faaborg.

Arendse Wulff-Jørgensen: (2014 – 2022)