Retningslinjer for brugen af kirken

Her er de nye retningslinjer, man som deltager skal være opmærksom på. Hvor mange må vi være mv.?
Oprindelig opslag 15. Maj 2020 – Opdateret 7. Januar 2021

Retningslinjer for brug af kirken. Brug mundbind mm.Mundbind

Mundbindskravet er forlænget frem til og med 28. februar 2021, hvor der er stillet krav om at bruge mundbind eller visir i kultur- og kirkeinstitutioner. Det betyder at man skal bruge mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirkebygningen og når man bevæger sig rundt i kirkebygningen.

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Det betyder samtidig også man skal have mundbind eller visir på når man har sin gang i Grubehuset. Fælles for begge steder er at mundbind eller visir skal bæres fra man går ind og ud Grubehuset. Mundbind eller visir skal bæres indtil man sidder ned.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

Er man i tvivl så spørg en af de ansatte.

 

Udendørs

Forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer gælder ved udendørs aktiviteter, bortset fra begravelser og bisættelser hvor der maks. må være 50. Det gælder uanset om man sidder ned, står op eller går rundt.

 

Indendørs

Forsamlingsforbuddet gælder ikke inde i folkekirkens lokaler. Her må man være en person pr. fire kvadratmeter.

Det skyldes, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arrangementer, hvor deltagerne sidder ned, og hvor arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer. I folkekirkens tilfælde vil det sige de retningslinjer, som Kirkeministeriet har udarbejdet.

 

Du må sidde tæt med din husstand

Er man i samme husstand må man gerne sidde tættere sammen.

Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt.

Afstanden fra familie til familie skal stadig overholde kravet om én meter uden sang og to meter med sang.

 

Konfirmandundervisning

Da skoleleverne er hjemsendt fra skolen vil konfirmandundervisningen således foregå i eget hjem.

Konfirmandundervisningen foregår stadig inden for de retningslinjer, Kirkeministerier har udarbejdet. Det betyder, at afstands- og arealkravet gælder.

 

Kirkens medarbejdere kan fortælle, hvor mange personer der er plads til.

 

Undgå håndtryk

Begræns den fysiske kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, når man hilser på andre i kirken.

 

Hold afstand

Hold mindst 2 meters afstand til andre personer i kirken og sognehuset. Hold mere end 2 meters afstand, hvis I skal synge, for i den situation kan der være øget risiko for dråbesmitte. Hvis man følges med en person, man bor sammen med, må man gerne sidde tæt ved siden af hinanden.

 

Vask hænder

Vask hænder tit eller brug håndsprit. Gør det for eksempel, når I ankommer til kirken eller Grubehuset og mellem de forskellige aktiviteter. Gør det også, når I tager hjem igen. Hvis I har små børn med, så hjælp dem med håndvask og afspritning.

 

Del budskabet ;-)